Haberler

Bizden Koparılanlar

Amacımız

2001 yılında İstanbul’da kurulan ve Kaybetmelere Karşı Avrupa-Akdeniz Federasyonu (FEMED) üyesi olan Yakınlarını Kaybeden Ailelerle  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (YAKAY-DER), Türkiye’de doğal ölüm nedenleri dışında yaşam hakkının ihlali sayılabilecek şekilde öldürülmüş; çeşitli uygulamalar sonucu ölümüne sebebiyet verilmiş; çeşitli nedenlerden kendisinden haber alınamayan veya kaybolduğuna kesin gözüyle bakılan insanların kaybolma ve yaşamlarını yitirme nedenlerini araştırmak ve kayıp yakınları ile yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olmak amaçlarına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Derneğimizin kurucuları şu an Iğdır Milletvekili olan Pervin BULDAN, Hanım TOSUN, Velat DEMİR, Tomris ÖZDEN, Zübeyde TEPE, Hasan KARAKOÇ ve Şehmuz EKİNÇİ’dir.

Derneğin diğer amaçları:

  • - Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek;
  • - Bu ilişkileri kayıp yakınları adına karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmaya dönüştürmek;
  • - Sivil Toplum Kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve geliştirmek;
  • - Bu ilişkileri kayıp yakınları adına karşılıklı yardımlaşma ve dayanışmaya dönüştürmek;
  • - Bu çerçevede hukuki mücadelelerin yürütülmesini sağlamak, Türkiye’de ve dünyada insan haklarının egemen kılınmasına çalışmak;
  • - İnsan haklarının her türlü siyasi ideoloji ve dünya görüşünün üzerinde bir değer olduğunu kabul ederek; Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile diğer uluslararası insan hakları sözleşmeleri, belgeleri, değerleri ve uluslararası insancıl hukuk ilkeleri doğrultusunda çalışmalar yapmak;
  • - Bu bağlamda çeşitli nedenlerle yaşamını yitirenlerin; engelli kalanların ve hala kayıp durumunda olanların istatistiksel bilgi ve belgelerini temin ederek sınıflandırmalarını yapmak;
  • - Çeşitli nedenlerle engelli kalan insanlarla sosyal ve ekonomik dayanışmayı geliştirerek; bu insanları tekrar toplumsal yaşama katmak için gerekli çalışmaları yapmak;
  • - Ölen veya kaybolan insanların aileleri içi toplumsal yardım merkezleri kurmak, bu olaylarla bağlantılı olarak toplumsal barışın tesisini gerçekleştirmek için yurtiçi ve dışında her türlü faaliyette bulunmaktır.